اسپرینکل هالیزا M-909

قیمت اصلی 3,570,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,000,000 تومان است.

اسپرینکل گلد هالیزا

قیمت اصلی 2,783,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,350,000 تومان است.